“Укрбіопаливо” звенулась до Президента України листом про включення до “Стратегії 2020” положень щодо впровадження біобензинів та біодизелю в Україні

Асоціація просить Національний комітет реформ при Президентові України розробити національний план-сратегію заміщення імпортних моторних палив вітчизняним відновлювальним продуктом, що сприятиме розвитку вітчизняного аграрного та паливного комплексів, забезпеченню умов  вільної конкуренції.Відповідні пропозиції було підготовлено та надіслано.

Втілення запропонованих реформ дозволить скоротити імпорт енергоносіїв моторних палив на 6,5 млрд долл. США.

Зокрема пропонується встановлення економічно-стимулюючих ставок акцизних зборів на альтернативні бензини та біодизель.