Учасники Асоціації провели робочу нараду по внесенню змін до діючого законодавства

Члени асоціації «Укрбіопаливо» зустрілись 17 квітня для проведення робочої групи, на якій були розглянуті питання нагальних змін, що мають бути внесені до деяких діючих нормативних документів.

Зокрема, учасники зборів дійшли порозуміння згідно визначення альтернативного палива, яке має згадуватись у всіх законах та підзаконних нормативних актах. Така міра має місце через недоцільність використання визначення, що діє на сьогодні у, наприклад, Законі про альтернативні види палива.

Також, в котрий раз, було підняте питання запровадження та функціонування акцизних складів продукції виробників альтернативних палив. Керівником асоціації було запропоновано, а учасниками підтримано, розгляд такого складу не як «місця зберігання та контролю», а як «режиму» здійснення оподаткування. При цьому, перевага надається сучасним видам електронного обладнання та звітності, що може бути встановлене на підприємствах.

Загалом, всі поправки, що так чи інакше дискутувались членами асоціації, відповідають урядовим програмам по гармонізації українського законодавства з європейським та направлені на спрощення процедур з метою відновлення та пожвавлення роботи ринку альтернативних палив України.